Coronavirus

Beste klanten,

“Waar kan je vandaag veilig op vakantie gaan?” Het is één van de meest gestelde vragen tijdens familiebijeenkomsten, in de kroeg en in de wachtrijen bij de bakker. Eerlijk: je kan nergens volledig veilig op vakantie gaan. Potentiële corona besmetting is overal. Een andere vraag is: “waar is de kans om een corona besmetting op te lopen het kleinst?” Het antwoord is, in tegenstelling tot wat velen met zekerheid menen te mogen beweren, niet “thuis” of “in eigen land”. Het echte antwoord is: je kan best op vakantie gaan op plekken, waar de strengste maatregelen worden genomen, en waar die vervolgens het best worden nageleefd.
Blijf vooral gezond,
Het Azuriet team